Logo
Den Ateljee vzw
Den Ateljee & De Stripeljee

Algemene doelstelling VZW

Het bevorderen van de sociale

integratie en het persoonlijk welzijn van personen met een handicap.


Doelgroep activiteitencentrum

Volwassen personen met een

lichamelijk handicap met prioriteit aan mensen die op latere leeftijd door

ziekte of ongeval gehandicapt raakten.


Missie-visie-aanbod

Aanbod van een zinvolle dagbesteding met activiteiten zo veel mogelijk aangepast aan individuele interesses en mogelijkheden (arbeidsvoldoening).

Naar “buiten” gerichte werking: aanbod van “verkoopbare” producten en

diensten (sociale waardering).

Kleinschaligheid: werken binnen kleine groep (plezante sfeer).

Mogelijkheid tot vervoer door

medewerkers (dagelijkse contacten).


Waarden

Respect voor de eigenheid van de deelnemers ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, ideologie.

Respect voor de privacy van de

deelnemers.

Betrokkenheid van de deelnemers

en/of hun vertegenwoordigers.

Ondersteuning door ROGGEN bvba